PETICE ZA VLÁHU V EU - zavlažme i Saharu - ruší to migraci

Vznik POVODNÍ a UMĚLÉHO SUCHA: Umělé hnojení půd - likviduje vododržnost krajiny a podílí se na klimatických změnách - Ničí zásoby podzemních a pevninských pramenitých vod.

PORUŠENA ROVNOVÁHA PŘÍRODY!

Rubriky

SMS+420 704282829
lemonwide.jpg
Vítejte!
QBio - autorizovaný inženýr pro vodní stavby a vodní hospodářství se znalostí Feng suei.

Přírodní lékař přírody se silnými senzibilními schopnostmi hledat vodu, inženýrské sítě, nerosty, rozsáhlými zkušenostmi při realizaci staveb, na postech státní správy i při práci s Bagrem.

Snahou je citlivými úpravami vytvořit vlastní vodní režim a klima krajiny, prostoru. Navýšit zásoby zejména podzemní vody. Zabránit vodní a větrné erozi. Nákladné vrty nejsou potřeba. Dohodnuté úpravy bagrem přímo realizuji v terénu.

QBio spolupracuje s každým, kdo pošle odpovídající příspěvek na boj proti suchu na:
Fiobanku číslo účtu: 46999999, kód banky 2010,
nebo:
IBAN: CZ8020100000000046999999
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Voda je Boží dar. Přechody mezi skupenstvími vyrovnává teplotu na Zemi.
Na planetě Zemi je jí dostate pro všechny. Potíž je v tom, že 97,5% je voda slaná v mořích a oceánech.
Další 1,75 % je blokováno v ledovcích.
Voda je Boží dar. Vyrovnává teplotu na Zemi.
Na planetě Zemi je jí dostatek pro všechny. Potíž je v tom, že 97,5% je voda slaná v mořích a oceánech.
Další 1,75 % je blokováno v sněhu a ledovcích.

Pro člověka je nejcennějších zbylých 0,75%.
Pod zemským povrchem je přibližně 97 % kapalné pevninské vody – jako půdní vláha nebo hlouběji jako podzemní voda.

Zásoby podzemní vody ve světě převyšují více než 3000krát objem vody v korytech řek a 600x objem vody přehrad.

Podzemní vody v období sucha nalepšují průtoky řek, výpar z půdy a vegetace vyrovnává klima na Zemi.

Z celkového objemu vody na planetě Zemi (1 338 000 000 Km3 se nad mořem a oceány vypaří 425000Km3 za rok, z toho 40 tis. Km3/ročně skončí nad pevninou. Nad pevninou se vypaří 71 000 km3/ročně).

Nedokážeme si jí dostatečně vážit a tak zase skončí v mořích a oceánech jako slaná, přitom zásob podzemní pramenité vody ubývá.
IMG_20161225_173139_348.jpg
V ČR vysychají lesní potoky.

JAKÉ MUSÍ BÝT SUCHO V AFRICE?

Nevyhánějme migranty z jejich domovů SUCHEM!

Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, úspěchů a lásky v roce 2017, politiku bez vlastizrádných SörošJidášů, aby se Evropě podařilo odvrátit past, která na ni číhá v podobě

Uvítáme PETIČNÍ SPOLUPRÁCI

image-happy-new-year-2017.jpg
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zapadni-Evropa-je-ztracena-Vraci-se-doba-temna-kdy-bohate-elity-manipulovaly-s-lidmi-Spisovatel-Olser-prinasi-ohromujici-vycet-jejich-zvrhlosti-jen-za-poslednich-pet-let-468262

POSPOLITOST - THE CONGREGATION

PERMIZAHRADA PRAHA - KUNRATICKÁ SPOJKA je němým svědkem Dobré vůle.
Postkomunistickým SÖROŠJidášovým satanistům zoufale chybí.
Zprofanovány jsou barvy, z demokracie udělali novodobou diktaturu. Okupaci země běsnícími bezhlavými byrokraty. Z poukazem na to, jakou prestiž získáme ve světě si mezi sebou rozdali banky za jedinou korunu. Další jim padlo do klína podvodem zvaným"Kupónová privatizace"a přerozdělováním "státních peněz". Nové stavební zákony jsou zakonzervováním darované kořisti.

Netuší, jak vrtkavé může být štěstí. Vytrácí se vděk. Rok 1241, kdy národy na východě české republiky se byly schopny semknout a za pomoci energie počasí Ochránkyně Moravy Panny Marie Svatohostýnské s Božím synem Ježíškem v náručí uchránit i českou kotlinu před nájezdy mnohem početnějších barbarských hord z východu, se nemusí opakovat.

Žižkův boj PŘÍRODOU známe ze škol.
DESTRUKCE EU UMĚLÝM SUCHEM
je plíživá !!!AGRESE!!!BITEVNÍ AKT!!!.

P.S. Všimli jste si, že BürOkrad nikdy za nic nemůže? (PromoPro...) Je to jen nastrčená destrukční maškara s obrovskými pravomocemi a nulovou zodpovědností, krčící se za kolektivní vinou.
Jakým právem se má delikvent, který se podílí na kupř. umělém suchu, civilizačních chorobách... v naší drahé vlasti, jako kupř. Český zdravotní ústav... vyjadřovat k tomu, jestli se může tráva a listí vrátit do přírody, jejíž nedílnou součástí byly přes ČTYŘI MILIARDY LET?

Další nádory střemhlav bují.

Krutá perzekuce obyvatelstva:

Plenění agresí útočné války UMĚLÝM suchem. Šelma, krčící se před zahubením oběti

Velmi malý poměr vody na planetě rozhoduje o životě lidstva na Zemi. Tekuté sladké pevninské vody je asi 0,8% z objemu vody na Zemi. Z toho je jí skryto pod povrchem 3000 x více než je obsaženo v řekách a jezerech.

UMĚLÉ SUCHO - plevel bující bezhlavou proradností a organizovaným zneužíváním pravomocí úředních osob

ZMĚŇME TO!!! Je ještě čas?
Praha-Hrnčíře

Praha-Hrnčíře

Apokalypsa - nepropustná ornice zbavená humusu při dešti mění přilehlou silnici v potok.
Qbio.717.cz
NOSTRADAMOVA ZTRACENÁ KNIHA

předpovídá příchod všeobecného zla. Pod falešnou rouškou víry bude rozeseto mnoho sabotérů. Nalijí jed do pramenů lidští požírači síly západu i v divoké bitvě ideologů. Víla pramenů vylije ven novou červenou řeku.

Z Fezu se do Evropy rozšíří vláda. Spálí její města, rozetne je mečem. Po zemi i po moři přijdou asijské královské hordy a budou pronásledovat křesťany dokud nepadnou mrtvi.

Příchod konečného zla
Sražená krev sražená krev božské s ďábelskou (Antikrist) princ míru a sváru.
Měsíc, drak, hořící galaxie (Antikrist bude muslim nebo asijské národnosti).

Nepřekvapí, když princ míru a války přijde a vymýtí poslední stopy kultury, která existovala tisíce let.

Neštěstí, krutosti teroristů, války, ekologické katastrofy, hladomor a obnovení smrtelných nemocí.

Varování před nešťastnou budoucností, která se na nás řítí.

Realita se nám rozplyne před očima.

Svatý Michal z Apokalypsy.

Mnoho lidí si neuvědomuje jak rychle se věci mění. Za pár let to bude šílená jízda.
Okupace vlastní byrokracií
Ministerstvo životního prostředí ČR je nyní administrativní budova chemičky, která se politickými pracovníky snaží, pro výrobky Lovochemie, předefinovat vzorce přírody platné miliardy let.
To dříve náleželo jen Bohům.

Výsledek - úprk vody z přírody, krajiny, umocněný stokováním toků řek: povodně a sucha.


Ministerstvo spravedlnosti ČR - oddělení stížnosti Exekutorské komory, MHMP a dalších byrokratických monster, která nemusí dodržovat Ústavu ČR ani zákony země.

Volební podvody a lži jsou běžná cesta k okupaci území i občanů...

JATKA EVROPA, VÁLKA EXEKUCEMI, CHEMTRAILS, UMĚLÝM SUCHEM

Zablokovali vám v rozkradené zemi před Vánocemi veškerý majetek kvůli bagatelní, šikanózní pokutě za zastavení mimo frekventovanou komunikaci? ANO je to tak. Exekuce neslouží k navrácení zcizeného majetku při zběsilé privatizaci ale k válce mafiánských klanů o území, majetky...
Paralyzují i veřejně prospěšné stavby se zásadním bezpečnostním dosahem! Babišovy ministerstva. UMĚLÉ SUCHO. Globální nepokoje. Zatemněné vlastnictví globálních firem. Sörošovi Jidáši bez genu soucitu. Matoucí slibotechny kryjící skrytou válku o území - vaší vlast! Jejich činnost je odlišná od prezentace v médiích. Usychají Vám lesy a byrokrati blokují cesty k nápravě? Kvílíte pod bezprávím? Proč? Povolení stavby na vlastním pozemku trvá někdy desetiletí. Diskriminace! Policejní represe. Podvody. Zrady. Vlastizrady. Genocidy. Je to tady. Visí to ve vzduchu. Kruh se stahuje. Neplněné sliby politiků drancují zem. Rakovinné bujení fluidních zákonů. Podvody a lži v médiích. 3 MILIÓNY exekucí - charakter bojů v době strategické rovnováhy atomových zbraní. Mají z toho chmury. Špinavé svědomí. Ale kdeže. Jsou to satanisti. Je to forma ničení, války, okupace. Dodává jim to energii. Stejně jako plíživá válka UMĚLÝM SUCHEM.
Podvést okrást nežida pro žida není hřích. Ani pro muslima není hřích podříznout jinověrce.
Je se na co těšit. Přišla doba odplaty? Národ, který se nedokáže poučit z historie...
Arabské jaro.Chemtrails analýza 2016
https://youtu.be/h5BboB_1G18
Změňme to!
GEN soucitu prý mizí z lidského pokolení.

QBio pochází z hornatého Valašska proslulého tvrdším charakterem počasí než někde v nížinách. Lidi si měli možnost uvědomit, že nejsou nic proti přírodním silám a dokázalo je to stmelit.

Vděkem přírodě vzniká i projekt PERMAKULTURY Praha - Kunratická spojka.


Přes čtyři miliardy let jsou větve, tráva a listí nedílnou součástí kloběhu přírody. Jen zločinec je může tyto cenné živiny nactiutrhačně pojmenovat BIOODPAD.

SÖROŠ - Jidáši brutálně bohatnou z dotací na poškození přírody řízených správou států a EU. Vysušováním přírody umělým hnojením, pro které je vytváření prostor dálkovou likvidací po miliardy let prověřených součástí přírody: větví, trávy, listí, mnohdy přes celé město, na skládku komunálních odpadů v Březiněvsi, nebo do vzdálených kompostáren na tzv. "BIOODPAD"(Želivec, Radim na Kolínsku...).V zemi, kde se na povolení veřejně prospěšné stavby čeká roky, brutálně bohatnou čerpáním dotací na umělé hnojení, půdu rabující monokultury...-živočišná výroba(zdroj organických živin přírody) je pod výrobními náklady. Veřejná správa je sanována za kamufláž apokalyptické vodohospodářské situace(suché rybníky pod vyplaveným obcemi).
Zavážejí asfaltem a sutí lokality cenných zdrojů kvalitních podzemních vod (Skramníky, Poříčany) a likvidují PERMAKULTURY .

Jen v Praze tak důvěřivým občanům vykrádají kapsu MILIARDOU/ROČNĚ za zbytečné transporty. Další škody vznikají poškozením věčně ucpaných komunikací.

Po Sametové revoluci SÖROŠ-Jidáši zlikvidovali v ČR 60% zemědělské živočišné výroby. Bodovou koncentrací kompostu do okolí kompostáren vytváří rozsáhlé plochy odkázané výhradně na umělé hnojení, které jsou vodohospodářsky bezcenné. Voda po nich rychle stéká do moří.

Vznikají POVODNĚ (ta v r.2002 stála přes 100 miliard českých korun) A SUCHA - NIČÍ EVROPU MIGRACÍ, blamují ženy právy ale vládu přebírá Šaria a Islám.

GEN soucitu mizí

JATKA EVROPA, VÁLKA EXEKUCEMI, CHEMTRAILS, UMĚLÝM SUCHEM

Kolik máme ještě času?

Vyhledáváme vodu a nerostné zdroje

kombinovaných senzibilním a satelitním vyhledáváním vody a nerostných surovin. Výsledky jsou přesnější a mnohem levnější než u klasických metod.

Je třetí tisíciletí. Máme k dispozici nejpokrokovější technologie. S obzvláštním potěšením bychom pracovali na znovu zavlažení Sahary.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one